Voor NXP zijn er DashBoards ontwikkeld voor opvolging van project voortgang voor opvolging (traceren/reserveren/beheer) van meet apparatuur, die in verschillende meetruimtes en op meettafels staat.
Als een afdeling een aantal project georienteerde activiteiten uitvoert, moet de voortgang op regelmatige basis opgevolgd worden. Wanneer dit grote aantallen activiteiten betreft, is een tool ondersteuning zeer handig om de projecten te selecteren die aandacht behoeven.

De software bestaat uit twee delen: een visualisatie deel (het eigenlijke DashBoard) en een data collector. De data collector verzamelde in dit geval data uit verschillende project rapporten en excel files. Vervolgens wordt deze data in een database geplaatst. En het DashBoard gedeelte maakt de data zichtbaar, en kan er ook informatie uit destilleren, met name een selectie van projecten die aandacht/ondersteuning nodig heeft.