Verificatie & validatie

verificatie & validatie

Verificatie & Validatie (ofwel V&V) is het aantonen dat een ontwikkeling voldoet aan de specificaties dmv metingen of simulaties.
Dit kan een electronische ontwikkeling zijn zoals een IC, maar ook (embedded) software. Eindproduct of deel product.
Vaak is het wenselijk om dit proces ook meteen te automatiseren, zodat het herhaald uitgevoerd kan worden. Dit noemt men vaak 'regressie'.
Hierbij is software affiniteit een belangrijk aspect. Rapportage (van voortgang en resultaten) is een ander aspect.
Kennis van meet- en regeltechniek en van meetmethodes vormen de kern van dit vakgebied. Affiniteit met kalibratie is ook van belang.

FlashTech biedt naast industriële verwarmingen, ook een aantal specialistische diensten aan, die hiervan afgeleid zijn.

neem contact met ons op